Rodo w naszym Barberze

Spełniając obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 informujemy o sposobach przetwarzania danych osobowych w naszej firmie:

I. Jeśli kupujecie Państwo od nas towar lub usługi, bądź też zawieracie z nami innego rodzaju umowy, Państwa dane osobowe są przetwarzane jako konieczne do realizacji takiej umowy.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rok Men Paweł Patynowski, 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 81-83.

2. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera: b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
- biuro rachunkowe

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do ustania przyczyn prawnych lub biznesowych przetwarzania danych.

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie procesu przetwarzania Państwa danych osobowych.

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.

II. Jeśli Państwa dane zostały pozyskane do celów prowadzonej działalności gospodarczej w tym marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administrtora.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rok Men Paweł Patynowski, 62-800 Kalisz, ul. Ostrowska 81-83.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera: f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)

3. Realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczy szczególnie: ustalania terminów wizyt w naszym salonie, przypominania o nich, oferowania naszych usług, produktów i innych propozycji związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (marketing bezpośredni)

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji naszych usług w szczególności Booksy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - właściciel serwisu rezerwacji wizyt, z którego korzystamy w naszej firmie.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób ani profilowane w zakresie ustalonym w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia, o którym mowa we wstępie.

III. Aby wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszym barberze korzystając z adresu poczty elektronicznej: rodo(at)rokmen.kalisz.pl


IV. W celu realizacji Państwa praw dotyczących żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszym barberze korzystając z adresu poczty elektronicznej: rodo(at)rokmen.kalisz.pl


Drukuj   E-mail